ВИДЕО

Заедно печелим

От дизайна до доставката, нашите интегрирани решения за опаковане свързват хора и продукти, доказващи всеки ден, че опаковката има значение.

Специални продукти

SW Label има пълна поредица от цифрови етикети, материали с хром хартия, PP, PVC, PET, хартия и др.

Новодошли

SW Label създават функционални продукти за пране, контакт с храни, медицински, студена верига, тръба, етикет, гуми и др.